Wet langdurige zorg

De Wlz is in principe voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont én die als Nederlands ingezetene wordt beschouwd.