Wet langdurige zorg

Zo vraagt u Wlz-zorg aan:

Voor Wlz-zorg dient u contact op te nemen met Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 
Het CIZ beoordeelt of uw zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Aanvragen kan ook via de zorgaanbieder.
 
Zowel voor de zorg in natura als voor het eigen Persoonsgebonden budget geldt dat u een eigen bijdrage moet betalen.