Wet langdurige zorg

 De Wet Langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg met verblijf in een instelling. Bijvoorbeeld een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg.

 
U heeft een indicatiebesluit nodig van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) Deze kan uw zorgaanbieder voor u aanvragen  maar u kunt u ook digitaal een aanvraag doen of een formulier aanvragen op telefoonnummer 088 789 1000
 
Uw digitale aanvraag doet u op de website CIZ.