Vrijwillige zorg

Vrijwillige zorg is zorg die wordt verleend door vrijwilligers. Hiervoor betaalt u meestal alleen een kleine bijdrage.

Het doel van Vrijwillige Thuishulp is om de taak van de ouders, verzorgers of partners te verlichten. Een vaste vrijwilliger neemt tijdelijk de taak van de verzorger over. De hulp kan overdag, 's avonds en in het weekend geboden worden. De vrijwilligers zijn meestal mensen die ervaring hebben opgedaan in de verpleging of verzorging en zij worden begeleid door deskundigen van Marente .

Bij de volgende organisaties kunt u terecht voor vrijwillige hulp:
  • Steunpunt Vrijwillige Hulp;
  • Vrijwillige Thuishulp.

Steunpunt Vrijwillige Hulp
Bij deze organisatie kunt u terecht voor advies en bemiddeling met betrekking tot vrijwillige hulp.

Vrijwillige Thuishulp
Bij deze organisatie kunt u terecht voor een vrijwilliger die:
  • oppas-, logeer-, speelhulp en gastouderhulp biedt aan gezinnen met een gehandicapt kind;
  • gezelschap biedt aan dementerende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.