Particuliere Zorg

Particuliere zorg is zorg die u zelf inkoopt en ook zelf betaalt. Hiervoor heeft u geen indicatie nodig. Particuliere zorg kan een oplossing zijn als:

  • u geen indicatie heeft voor Langdurige Zorg (Wlz);
  • een aanvulling op de Wlz-zorg gewenst is;
  • mantelzorgers tijdelijk ontlast moeten worden;
  • u wel een indicatie heeft, maar u op een wachtlijst staat.