Hulpmiddelen

Aanvraag toekenning hulpmiddel vanuit de Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt uitgevoerd door de gemeenten. De gemeente Lisse heeft de uitvoering hiervan in handen gesteld van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek, die ook voor andere gemeenten in de regio de Wmo uitvoert.

Hulpmiddelen die vanuit de Wmo kunnen worden toegekend of die vanuit de Wmo aan u in bruikleen kunnen worden gegeven, zijn o.a.:

  • toiletstoel;
  • rolstoel;
  • douchestoel;
  • tillift;
  • badplank 


1. Aanvraag

U vult een meldformulier Wmo in. Dit kunt u downloaden van de websites van de ISD of van het Lokaal Loket Lisse. Bij Lokaal Loket Lisse kunt u het contactformulier ook ophalen, u kunt dan tevens hulp krijgen bij het invullen. U levert het contactformulier in bij het Lokaal Loket Lisse. U dient ook een kopie van een geldig paspoort/ID kaart of verblijfsvergunning te te voegen.

2. Het gesprek
Met een consulent bespreekt u de knelpunten en zoekt u naar oplossingen. Misschien kan iemand uit uw omgeving helpen of een vrijwilliger. Er zijn vaak meer mogelijkheden dan u denkt! Zo’n gesprek voeren is misschien lastig voor u. Daarom hebben wij een folder voor cliënten gemaakt. Hierin leest u alles over onze nieuwe werkwijze. En hoe u zich goed kunt voorbereiden op het gesprek.

 3.Het verslag
Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Zo kunt u rustig nalezen welke afspraken er zijn gemaakt om u verder te helpen. Dit verslag ondertekent u. Heeft u een collectieve of een individuele voorziening nodig voor b.v. een woningaanpassing of voor vervoer, dan gaat het ondertekende gespreksverslag naar de ISD Bollenstreek.