Hulpmiddelen

Voor mensen met lichamelijke beperkingen kunnen bepaalde hulpmiddelen uitkomst bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan toiletstoelen, rolstoelen, tilliften e.d.. U kunt een hulpmiddel aanschaffen, lenen/huren of u krijgt het hulpmiddel (in bruikleen of eigendom) toegekend.

Toekenning van hulpmiddelen
Via de volgende regelingen kunt u (al dan niet tijdelijk) gebruik maken van bepaalde hulpmiddelen:

  • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo);
  • de Wet Langdurige Zorg (Wlz);
  • uw ziektekostenverzekeraar.