Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

Om voor de collectieve aanvullende verzekering in aanmerking te komen, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U bent inwoner van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout of Teylingen
  • Uw inkomsten mogen niet meer bedragen dan 110 % van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De van toepassing zijnde norm is afhankelijk van uw leeftijd en de woonsituatie. De van toepassing zijnde bijstandsnormen zijn op te vragen bij de ISD Bollenstreek telefoonnummer 0800-9567000 en Lokaal Loket Lisse 0252-755599;
  • Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de in de Wet werk en bijstand gehanteerde vermogensgrenzen
  • U bent voor de basisverzekering bij Zorg en Zekerheid verzekerd.

Voor nadere informatie over de voorwaarden kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek: zie contactinformatie.