Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

De deelnemer aan de collectieve aanvullende verzekering is aanvullend verzekerd tegen een premie die geheel dan wel grotendeels door de ISD Bollenstreek zal worden betaald. Bovendien krijgt de deelnemer een korting van 10% op de aan Zorg en Zekerheid te betalen nominale premie van de basisverzekering. De deelnemer aan de collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering is dus goed verzekerd tegen een lage premie.

Voor nadere informatie over de vergoedingen van de collectieve aanvullende ziekenfondsverzekering kunt u contact opnemen met Zorg en Zekerheid: zie contactinformatie .