Woningaanpassing

U kunt om medische redenen bepaalde aanpassingen in uw woning nodig hebben, bijvoorbeeld het verwijdering van drempels. Door deze aanpassing kunt u zelfstandig in uw huis blijven wonen. U kunt  in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een meldingsformulier Wmo invullen, waarna een gesprek zal plaatsvinden.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kan een deel van de aanpassingen worden vergoed. U betaalt  een eigen bijdrage die inkomens afhankelijk is. Deze voorzieningen vallen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet heeft als uitgangspunt dat ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Houdt er rekening mee dat niet alle aanpassingen voor vergoeding in aanmerking komen.