Verhuiskostenvergoeding

Als u om medische redenen moet verhuizen (binnen of buiten de huidige gemeente) en u bent in het bezit van een medische indicatie, dan kunt u mogelijk op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in aanmerking komen voor een vergoeding van uw verhuiskosten.

Onder verhuiskosten vallen onder andere de kosten voor een verhuisbedrijf, nieuwe vloerbedekking, nieuwe gordijnen. U krijgt de kosten vergoed op declaratiebasis, dus u levert de bonnen van de gemaakte kosten achteraf in.

Ondanks dat u de vergoeding niet vooraf krijgt, moet u de vergoeding wel vooraf aanvragen.