Urgentieverklaring

Is er sprake van dringende omstandigheden waarbij een nieuwe woning noodzakelijk is, dan kunt u mogelijk voorrang krijgen bij het vinden van een nieuwe woning. U krijgt dan een urgentieverklaring.

Er is sprake van dringende omstandigheden wanneer het vanwege ernstige medische, psychosociale of financiële problemen noodzakelijk is dat u verhuist.

Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is dat u op korte termijn verhuist. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorang krijgen bij het zoeken naar een woning.

Andere voorwaarden voor een urgentieverklaring zijn:

  • U moet ingeschreven staan als woningzoekende bij Woningnet Holland Rijnland
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u verblijft rechtmatig in Nederland
  • U heeft binding met de regio
  • U komt niet zelf binnen 6 maanden in aanmerking voor een woning

Voor meer informatie zie WoningNet Holland Rijnland.

U kunt bij de woningcorporatie informeren of u in aanmerking kunt komen voor een urgentieverklaring. Daarnaast kunt u bij het Huisvestings Advies- en Informatiepunt (HAIP) terecht voor al uw urgentie aanvragen.
De medewerkers van Kwadraad en Stek staan klaar om u informatie en advies te geven. Om de twee weken op de woensdag van 10:00 tot 12:00 uur. Het HAIP is gevestigd in het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), Grachtweg 38 te Lisse. Begane grond, in de 'huiskamer' van het CJG.