Sociale Huurwoningen

Iedereen kan zich inschrijven bij WoningNet Holland Rijnland, ongeacht de hoogte van het inkomen. U krijgt alleen een sociale huurwoning aangeboden als uw inkomen niet te hoog is. Is uw inkomen te hoog (u kunt dit checken op de website WoningNet Holland Rijnland) om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, dan bent u aangewezen op de vrije sector. Op deze website vindt u ook het aanbod van vrije sectorwoningen. U kunt ook informeren bij makelaars.