Bemiddeling bij overlast in woonomgeving

Als u structureel overlast ervaart in uw woonomgeving en het u niet lukt om in overleg met de overlastveroorzaker tot een oplossing te komen of als overleg niet mogelijk is, kunt u een bemiddelaar inschakelen. Er zijn verschillende instanties die u kunnen helpen.

Meldpunt Zorg en Overlast
Bij het Meldpunt Zorg en Overlast kunt u situaties melden waarover u zich zorgen maakt of waarvan u overlast ondervindt: bijvoorbeeld stankoverlast bij een ernstig vervuilde woning of een buurtbewoner verkommert en verloedert zonder dat anderen naar de persoon omkijken. De sociaal-verpleegkundigen die bij het Meldpunt werken, gaan na een melding inventariseren welke problemen aanwezig zijn, op welke wijze die opgelost kunnen worden en wie daarbij betrokken dienen te worden.

Bemiddeling door Stek
Bent u huurder van Stek en heeft u behoefte aan bemiddeling, dan dient u uw klacht eerst schriftelijk te melden bij Stek. Vermeld daarbij graag wat u zelf al heeft ondernomen om de overlast te doen stoppen.

Bemiddeling Algemeen Maatschappelijk Werk Kwadraad
Maatschappelijk werk kan ingeschakeld worden als bemiddelaar bij situaties waar u zelf niet uitkomt. Denk bijvoorbeeld aan burenruzies. Na een eerste gesprek met de maatschappelijk werker wordt gekeken wat hij of zij kan doen om de situatie te verbeteren.

Bemiddeling Bollenstreek
Bemiddeling Bollenstreek bemiddelt tegen een laag bedrag, o.a. bij burenruzies en huurgeschillen.