Vluchtelingenwerk

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland begeleidt en ondersteunt asielzoekers en vluchtelingen in Zuid-Holland en Zeeland. Onze beroepskrachten en vele vrijwilligers begeleiden hen tijdens het hele traject dat zij in Nederland afleggen: van aankomst tot zelfredzaamheid.  

Raadpleeg voor locatie en tijden spreekuur de website VluchtenlingenWerk in Lisse.