Vervoersvoorzieningen

Voor ouderen en gehandicapten is het Openbaar Vervoer vaak slecht toegankelijk. Om ouderen en mensen met een mobiliteitsbeperking toch in staat te stellen de deur uit te kunnen gaan, zijn de volgende vervoersvoorzieningen in Lisse beschikbaar:

1. Collectief vervoer in de regio:
-  regiotaxi

2. Individueel vervoer:
- vergoeding voor (rolstoel)taxi, uw eigen auto of een andere auto

3. Andere vervoersvoorzieningen:
- scootmobiel, driewielfiets, aanpassingen aan auto’s e.d.

4. Collectief sociaal vervoer buiten de regio:
- Valys

1. Collectief vervoer in de regio:
De regiotaxi vervoert u van deur tot deur over een afstand die overeenkomt met 5 zones openbaar vervoer. U reist met meerdere mensen tegelijk. Zo is het mogelijk de tarieven laag te houden. Iedere inwoner, jong of oud, ziek of gezond kan gebruik maken van de regiotax, maar als u voor een beperking van langdurige aard niet meer met het openbaar vervoer kunt reizen, komt u misschien in aanmerking voor een indicatie vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Die indicatie moet u wel eerst aanvragen (Wmo meldingsformulier). U reist dan tegen een lager tarief.

2. Individueel vervoer
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat u recht heeft op een individuele vervoerskostenvergoeding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor individueel vervoer: een (rolstoel)taxi, uw eigen auto of een auto van iemand anders. Slechts, indien vaststaat dat deelname aan openbaar en collectief vervoer absoluut niet mogelijk is, kan een individuele vervoerskostenvergoeding worden toegekend. Verder speelt de hoogte van uw inkomen hierbij een rol.

3. Andere vervoersvoorzieningen
Naast collectief en individueel vervoer bestaan er ook mogelijkheden voor andere vervoersvoorzieningen zoals een scootmobiel, een driewielfiets, aanpassingen aan uw eigen auto. Deze voorzieningen vallen onder de Wmo.
Bij deze vervoersvoorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen. U kunt een proefberekenig maken, op www.hetcak.nl

De ISD Bollenstreek kan u nader informeren over deze vervoersvoorzieningen: zie contactinformatie.

4. Collectief sociaal vervoer buiten de regio: Valys
Personen met een mobiliteitsbeperking, kunnen voor sociaal vervoer buiten de regio gebruik maken van Valys. De Valys is alleen bedoeld voor sociaal recreatieve bestemmingen. U komt alleen voor vervoer met de Valys in aanmerking als u één van de volgende documenten heeft:

  • Wmo-indicatie voor vervoer, rolstoel of scootmobiel;
  • gehandicaptenparkeerkaart;
  • OV-begeleiderskaart.

Voor medische bestemmingen bestaat, alleen slechts heel beperkt, een andere regeling. Zie hiervoor medisch vervoer. 

5. Medisch vervoer
Voor vervoer naar het ziekenhuis kunt u in onderstaande situaties een beroep doen op uw zorgverzekering:

  • nierdialysepatiënten;
  • kankerpatiënten die een chemokuur of radiotherapie ondergaan;
  • visueel gehandicapten die niet zonder begeleiding kunnen reizen;
  • personen die zich uitsluitend met een rolstoel kunnen verplaatsen.

Deze personen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van zittend ziekenvervoer, mits er een medische noodzaak is. Raadpleeg uw polis van uw ziektekostenverzekering.