Vervoersvoorzieningen

Voor ouderen en gehandicapten is het Openbaar Vervoer vaak slecht toegankelijk. Om ouderen en mensen met een mobiliteitsbeperking toch in staat te stellen de deur uit te kunnen gaan, zijn de volgende vervoersvoorzieningen in Lisse beschikbaar:

1. Collectief vervoer in de regio
- Regiotaxi

2. Individueel vervoer:
- vergoeding voor (rolstoel)taxi, uw eigen auto of een andere auto

3. Andere vervoersvoorzieningen:
- scootmobiel, driewielfiets, aanpassingen aan auto’s e.d.

4. Collectief sociaal vervoer buiten de regio:
- Valys

1. Collectief vervoer in de regio: Regiotaxi
De Regiotaxi kan u van deur tot deur vervoeren in de regio Leiden-Haarlem. U reist met meerdere mensen tegelijk. Zo is het mogelijk om de tarieven laag te houden. De regiotaxi is bedoeld voor sociaal en medisch vervoer.

Met de Regiotaxi Bollenstreek kunt u 7 dagen per week, 365 dagen per jaar, reizen. Van zondag tot en met donderdag van 07.00 uur tot 24.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 07.00 uur tot 02.00 uur. Deze vorm van vervoer is toegankelijk voor alle mensen zonder of met een Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-indicatie.  Het is ook mogelijk iemand mee te nemen tegen betaling van het meereizende tarief.

2. Individueel vervoer
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat u recht heeft op een individuele vervoerskostenvergoeding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor individueel vervoer: een (rolstoel)taxi, uw eigen auto of een auto van iemand anders. Slechts, indien vaststaat dat deelname aan openbaar en collectief vervoer absoluut niet mogelijk is, kan een individuele vervoerskostenvergoeding worden toegekend. Verder speelt de hoogte van uw inkomen hierbij een rol.

 

3. Andere vervoersvoorzieningen
Naast collectief en individueel vervoer bestaan er ook mogelijkheden voor andere vervoersvoorzieningen, zoals een scootmobiel, een driewielfiets, aanpassingen aan uw eigen auto. Deze voorzieningen vallen ook binnen de Wmo.

Eigen bijdrage vanaf 2012
Vanaf 1 januari 2012 gaan inwoners van de gemeenten Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen voor een individuele woon- of vervoersvoorziening via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), een eigen bijdrage betalen.

De ISD Bollenstreek kan u nader informeren over deze vervoersvoorzieningen: zie contactinformatie.

4. Collectief sociaal vervoer buiten de regio: Valys
Personen met een mobiliteitsbeperking, kunnen voor sociaal vervoer buiten de regio gebruik maken van Valys. De Valys is alleen bedoeld voor sociaal recreatieve bestemmingen. U komt alleen voor vervoer met de Valys in aanmerking als u één van de volgende documenten heeft:

  • Wmo-indicatie voor vervoer, rolstoel of scootmobiel;
  • gehandicaptenparkeerkaart;
  • OV-begeleiderskaart.

Voor medische bestemmingen bestaat, alleen slechts heel beperkt, een andere regeling. Zie hiervoor medisch vervoer. 

5. Medisch vervoer
De overheid heeft besloten om met ingang van 1 juni 2004 zittend ziekenvervoer in beginsel niet meer vanuit de basisverzekering te vergoeden. Er is echter een uitzondering gemaakt voor bepaalde groepen ernstig zieke patiënten, te weten

  • nierdialysepatiënten;
  • kankerpatiënten die een chemokuur of radiotherapie ondergaan;
  • visueel gehandicapten die niet zonder begeleiding kunnen reizen;
  • personen die zich uitsluitend met een rolstoel kunnen verplaatsen.

Deze personen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van zittend ziekenvervoer, mits er een medische noodzaak is. Raadpleeg uw polis van uw ziektekostenverzekering.