Vertrouwenspersoon

Vertrouwenscontactpersoon Wmo

Bent u niet tevreden over de dienstverlening voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) door de gemeente of het lokaal loket en wilt u dit kenbaar maken? Is het officiële klachtrecht u een stap te ver? Dan kunt u terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon. 

Wanneer contact met vertrouwenspersoon

De aanleiding voor een gesprek met een vertrouwenspersoon Wmo kan bijvoorbeeld zijn dat de informatie onvoldoende duidelijk is. Of u voelt zich onvoldoende begrepen. Het kan ook zijn dat u ontevreden bent over de manier waarop u bent geïnformeerd over de Wmo. U heeft uw onvrede al kenbaar gemaakt maar dit heeft geen resultaat gegeven. U wilt dit kenbaar maken of bemiddeling inroepen.

Oneens met het besluit

U kunt niet bij de vertrouwenspersoon terecht als u het niet eens bent met een genomen besluit. Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente of de ISD, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. In het besluit staat wat u dan moet doen.

Contact vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is telefonisch bereikbaar op nummer 06- 11321420 of via e-mailadres vertrouwenspersoon@hltsamen.nl.
De vertrouwenspersoon is geheel onafhankelijk. De gesprekken die u met een vertrouwenspersoon voert, zijn strikt vertrouwelijk!