Ondersteuning mantelzorgers

De zorg voor een zieke of gehandicapte in uw naaste omgeving kan soms heel zwaar zijn. Bent u mantelzorger en wilt u een keer uw hart luchten of heeft u specifieke vragen, dan kunt u terecht bij de volgende organisaties:

  • WelzijnsKompas Lisse 
  • Mezzo 
  • Servicepunt  Vrijwilligers Lisse