Leerlingenvervoer

Ouders van leerlingen kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een vergoeding voor vervoerkosten van en naar school. Dat staat in de Wet primair onderwijs (WPO), de Wet voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet expertisecentra (WEC). Het leerlingenvervoer is uitvoerig geregeld in de Verordening leerlingenvervoer. Deze verordening past binnen de landelijke wetgeving.

U kunt als ouder of verzorger van een leerling de gemeente vragen om gehele of gedeeltelijke vergoeding van de noodzakelijke vervoerkosten van en naar school. De gemeente draagt namelijk gedeeltelijk zorg voor het vervoer van leerlingen naar onderwijsinstellingen.

Gemeenten hebben de (wettelijke) zorgplicht passend vervoer aan te bieden. Uitgangspunt van de regeling is een vergoeding op basis van het OV, eventueel onder begeleiding. Als een kind naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders kan fietsen, kan een fietsvergoeding worden gegeven. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders aanspraak maken op aangepast vervoer voor hun kind. Aangepast vervoer vindt meestal plaats in taxibusjes. Hiertoe sluit de gemeente een contract met een vervoerder.