Gehandicaptenparkeerplaats

Als u gehandicapt bent kunt u, bij de gemeente, een aanvraag
tot aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats indienen. 

In de huidige situatie zijn de volgende eisen van kracht om voor een gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking te komen voor een bestuurder:

  • in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig met de gebruikelijke loophulpmiddelen een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen. Hierbij wordt uitgegaan van de laagst genoemde afstand van de medische keruring, en;
  • de verzoeker in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart,en;
  • bij het adres waar de plaats wordt verzocht geen garage of andere parkeergelegenheid op eigen terrein is, en;
  • de verzoeker is ingezetenene van de Gemeente Lisse, en;
  • er in de directe omgeving een geschikte locatie te vinden is,en;
  • er uit het oogpunt van de parkeersituatie noodzaak toe is.

Verhuizing huidige parkeerplaats

Als u al over een gereserveerde parkeerplaats beschikt bij uw woning en u gaat verhuizen dan moet u ook een aanvraagformulier indienen. Het meeverhuizen van een gehandicaptenparkeerplaats gaat namelijk niet automatisch. Opnieuw geldt dat de parkeersituatie bij uw nieuwe woning bepalend is voor de toewijzing van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.

Een gehandicaptenparkeerplaats kan worden gerealiseerd in zowel betaald parkeergebied, als buiten de zone van betaald parkeren. Er moet echter wel sprake zijn van een dusdanige bezetting van de beschikbare parkeerruimten dat parkeren op acceptabele afstand van de bestemming vaak niet mogelijk is. De gemeente beoordeelt of hier in uw situatie sprake van is. Tevens let de gemeente bij de beoordeling van de mogelijkheden op de verkeersveiligheid.