Begeleiding

Voor iedereen is het belangrijk om zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving te blijven functioneren. Wanneer u een beperking, chronisch psychisch- of psychosociaal probleem heeft, is dit niet altijd zelfstandig mogelijk. Niet iedereen is in staat om zelf dingen te regelen waardoor er onvoldoende of geen regie over het eigen leven is. Het gaat dan om zaken als het plannen van activiteiten, regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag. Ook kunnen er problemen zijn bij handelingen of vaardigheden die nodig zijn om zelfredzaam te blijven.

De Wmo gaat er vanuit dat u eerst zelf probeert uw problemen op te lossen door een beroep te doen op uw familie en/of (sociaal) netwerk. Er zijn misschien ook nog andere oplossingen denkbaar. Is dit niet mogelijk, dan kan begeleiding helpen. Hierbij maken we onderscheid in dagbesteding (= begeleiding in groepsverband) of begeleiding individueel.