Respijtzorg Buitenshuis

Stichting Helpende Handen biedt de mogelijkheid om het gezin wat te ontlasten door een beroep te doen op een gastgezin. Een gastgezin biedt opvang voor een kind met een beperking, bijvoorbeeld op woensdagmiddag of zaterdag.

 

Daarnaast bieden de zorg instellingen, Rustoord en Berkhout, de mogelijkheid tot een vakantie opname, zorg met verblijf. De zorgvrager kan middels de Wmo indicatie hiervoor in aanmerking komen.

 

Soms kan deelname aan een dagbehandeling wat ontlasting geven voor de mantelzorger. Hiervoor dient ook een Wmo indicatie te worden aangevraagd.

 

Er zijn in de regio logeerhuizen waar kinderen met een beperking tijdelijk kunnen verblijven. Hiervoor dient ook een Wmo indicatie te worden aangevraagd.

 

Het Nederlandse Rode Kruis en Stichting de Zonnebloem zijn grote organisaties met veel vrijwilligers. Het Nederlandse Rode Kruis en Stichting Zonnebloem bieden mensen met een ziekte of beperking een aangepaste vakantie. Het is voor de naaste van de mantelzorger mogelijk om deze vakantie met of zonder elkaar te houden.