Respijtzorg Algemeen

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De bedoeling is dat de mantelzorger even vrijaf van de zorg heeft. De zorg kan worden overgenomen door een beroepskracht of vrijwilliger. 

Respijtzorg door beroepskrachten kan zowel in een instelling als bij mensen thuis plaatsvinden. Voorbeelden zijn dagopvang, logeerhuizen, zorgboerderijen en professionele respijtzorg thuis. Sommige vormen van vervangende zorg door beroepskrachten worden betaald via de Wmo, na een indicatiestelling. Ook is het mogelijk vervangende zorg in te kopen met een PGB