Mantelzorg en ondersteuning

Mantelzorgers zijn mensen die langere tijd zorgen voor een chronisch zieke of iemand met een beperking. Het kan gaan om de zorg voor een partner, een ouder, een kind, een buurman of vriend(in) etc. Mantelzorg is meestal geen bewuste keuze, je groeit er als het ware in. Vaak wordt de zorg gecombineerd met werk en/of een gezin, waardoor er niet of nauwelijks tijd overblijft om zelf te ontspannen. Ook ouderen die te maken krijgen met ernstige gezondheidsproblemen van de partner kunnen het zwaar hebben.
Mantelzorgers weten vaak niet welke mogelijkheden er zijn om het zorgen wat lichter te maken en raken daardoor in een isolement of krijgen zelf gezondheidsproblemen.

Mantelzorgondersteuning
Toch is het van belang voor u en de persoon voor wie u zorgt dat u als mantelzorger overeind blijft. Informatie over praktische zaken, advies over uw situatie en ondersteuning bij bijvoorbeeld overbelasting kunnen u hierbij wellicht helpen. Maar ook het in contact komen met anderen die met dezelfde problemen te kampen hebben kan u het gevoel geven dat u er niet alleen voor staat.

De zorg voor een zieke of gehandicapte in uw naaste omgeving kan soms heel zwaar zijn. Bent u mantelzorger en wilt u een keer uw hart luchten of heeft u specifieke vragen, dan kunt u terecht bij de volgende organisaties: 

  • WelzijnsKompas
  • Mezzo
  • Servicepunt Vrijwilligers Lisse