Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn jongeren die bijvoorbeeld (deels) voor een zieke ouder of ziek broertje/zusje zorgen.

Jonge mantelzorgers kunnen voor informatie, ondersteuning en advies terecht bij  Stichting MEE, Welzijnskompas en het JGT.

Ook bij LinQ kan je terecht voor een luisterend oor. Dit is een initiatief van PKN Jeugdraden 2008 Lisse. Zij ondersteunen jongeren die door hun situatie extra aandacht nodig hebben, of een steuntje in de rug kunnen gebruiken.