Dementerende mensen

Als u de diagnose dementie hebt gekregen, dan is het mogelijk dat u en uw familie na overleg met uw huisarts, begeleid en of ondersteund wordt door een casemanager dementie.

 

 De casemanager dementie kan iemand zijn van: GGZ, of van een zorgaanbieder zoals Topaz, Marente. Zij bieden begeleiding en ondersteuning. Zij werken samen in een platform en afhankelijk van wie beschikbaar is wordt er iemand aan u gekoppeld. Als uw naaste een specifieke deskundigheid nodig heeft dan wordt er iemand gezocht van de organisatie die dit in huis heeft.

De lokale zorgaanbieders geven informatie over dementie. Daarvoor worden speciale bijeenkomsten door hen georganiseerd in de vorm van Alzheimercafees. (b.v. in Hillegom, Lisse en Warmond) waar mensen met dementie, hun naaste, en iedereen die er meer over wil weten terecht kan.

Verpleging- en verzorgingshuizen hebben maatschappelijk werkers, die er ook zijn voor de Mantelzorgers. Maatschappelijk werk biedt ondersteuning en begeleiding tijdens de periode dat mensen op de wachtlijst staan voor opname.