Dementerende mensen

Als u de diagnose dementie hebt gekregen, dan is het mogelijk dat u en uw familie na overleg met uw huisarts, begeleid en of ondersteund wordt door een casemanager dementie.

 

 De casemanager dementie kan iemand zijn van: GGZ, of van een zorgaanbieder zoals Topaz, Marente. Zij bieden begeleiding en ondersteuning. Zij werken samen in een platform en afhankelijk van wie beschikbaar is wordt er iemand aan u gekoppeld. Als uw naaste een specifieke deskundigheid nodig heeft dan wordt er iemand gezocht van de organisatie die dit in huis heeft.

Verpleging- en verzorgingshuizen hebben maatschappelijk werkers, die er ook zijn voor de Mantelzorgers. Maatschappelijk werk biedt ondersteuning en begeleiding tijdens de periode dat mensen op de wachtlijst staan voor opname.