Schulddienstverlening

Als u vaak schulden heeft, dan kunt u behoefte hebben aan hulp bij uw financiële problemen en alle andere problemen die de schulden tot gevolg hebben.

Er bestaan in Lisse en omgeving vier mogelijkheden voor hulpverlening bij schulden:

1. Schulddienstverlening van de ISD Bollenstreek 
De afdeling schulddienstverlening van de ISD Bollenstreek tracht via bemiddeling een aflosregeling voor schulden tot stand te brengen tussen u en uw schuldeiser. De ISD Bollenstreek treedt alleen op als bemiddelaar en verstrekt geen gelden om schulden mee af te lossen.

2. Budgetbegeleiding van de ISD Bollenstreek
Budgetbegeleiding houdt in dat u hulp krijgt bij het leren omgaan met geld. De begeleiding is in principe tijdelijk en wordt door de ISD in beperkte mate aangeboden.

3. Hulp van het Algemeen Maatschappelijk Werk     

Maatschappelijk Werk biedt hulp om schulden in de toekomst te voorkomen. Samen met een maatschappelijk werker leert u uit het patroon van schulden maken te stappen.

4. Budgetbeheer door de Stichting Financiële Dienstverlening in Noordwijk
Bij budgetbeheer wordt het inkomen door een instantie of een derde beheerd. De Stichting Financiële Dienstverlening in Noordwijk biedt budgetbeheer aan. Deze stichting heeft echter wel een wachtlijst.

Heeft u geen schulden, maar heeft u behoefte aan hulp bij het op orde brengen en houden van de thuisadministratie dan kunnen mensen van 55 jaar en ouder hiervoor terecht bij Welzijnskompas Lisse. Zie contactinformatie .