Participatie wet

Iedere burger van Nederland moet zoveel mogelijk proberen zelf in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Betaald werk is daarvoor het belangrijkste middel. Werk staat binnen de Participatie Wet voorop. Als u geen werk heeft, dan meldt u zich bij het UWV werkbedrijf. Zij leggen de nadruk op het vinden van werk. Dus daar wordt u maximaal in ondersteund door de adviseurs. Maar het vinden van werk lukt niet altijd meteen. In dat geval kunt u bij de ISD terecht voor het aanvragen van een uitkering.