Participatie wet

Zo vraagt u een uitkering aan:

1. Afspraak maken
U meldt zich bij het UWV werkbedrijf op het moment dat u weet dat u werkloos wordt. Meteen wordt een afspraak gemaakt. Eerst stelt de adviseur alles in het werk om samen met u een andere baan te vinden. Als dit niet meteen lukt dan kan in sommige gevallen een uitkering worden aangevraagd.

 2. Uitkering aanvragen

Voor het aanvragen van een uitkering dient u telefonisch contact op te nemen met de ISD 0800-9567000. Daar wordt een afspraak voor u gepland en ontvangt u van de ISD een afspraak bevestiging en de benodigde formulieren om in te vullen.

Sociale Verzekerings Bank (SVB)

Heeft u de AOW-leeftijd bereikt en heeft u een onvolledig AOW-pensioen en weinig ander inkomen? Dan is uw inkomen waarschijnlijk lager dan het sociaal minimum. U kunt dan een ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO) krijgen.

AIO-aanvulling aanvragen

U krijgt ongeveer een half jaar voor uw AOW-leeftijd een brief van SVB om uw AOW-pensioen aan te vragen. Zodra de SVB uw aanvraag voor de AOW heeft ontvangen, berekent de SVB hoeveel AOW u krijgt. Als blijkt dat u vanaf uw AOW-leeftijd te weinig inkomen heeft, stuurt de SVB u een brief. Hiermee kunt u bekijken of u een AIO-aanvulling kunt krijgen. Als dit zo is, stuurt SVB u een aanvraagformulier.
Voor de AIO-aanvulling hoeft u dus zelf niets te doen. De SVB neemt hierover contact met u op nadat u uw AOW-pensioen heeft aangevraagd.