Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als inwoner van Lisse bent u verplicht om een aantal gemeentelijke belastingen te betalen. Als u niet in staat bent om deze te betalen dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Niet alle belastingen vallen onder de kwijtscheldingsregeling. Het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelastingen, de rioolrechten en de afvalstoffenheffing wel, maar bijvoorbeeld de hondenbelasting niet.