Kerkelijk Hulpfonds

Het hulpfonds biedt helpende hand

 
De Hervormde kerk participeert in een hulpfonds samen met de Gereformeerde kerk en de Rooms Katholieke kerk. Jaarlijks storten de drie kerken een bedrag in de kas van het hulpfonds en daarvan worden in de loop van het jaar diverse gezinnen in Lisse en Lisserbroek financieel geholpen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of de gezinnen wel of niet aangesloten zijn bij een geloofsgemeenschap.

De hulpvragen die bij het hulpfonds binnen komen zijn heel divers. Van verhuiskosten, aanschaf wasmachine, tot het bezorgen van een doos levensmiddelen. Alle aanvragen worden zorgvuldig bekeken en beoordeeld. Meestal wordt een renteloze lening gedaan en soms een schenking. Dat hangt volledig van de situatie af. De terugbetaling van een renteloze lening dient binnen drie jaar afgerond te zijn.