Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een – meestal eenmalige – bijdrage van de gemeente. Voor de volgende soorten kosten kunt u eventueel in aanmerking komen voor bijzondere bijstand:

  • noodzakelijke kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden;
  • algemene bestaanskosten als gevolg van bijzondere omstandigheden.

noodzakelijke kosten
Bij noodzakelijke kosten gaat het om kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden en die niet kunnen worden voldaan uit uw inkomen of eventueel vermogen. Alleen als andere instanties (bijvoorbeeld uw ziektekostenverzekeraar) geen of slechts een gedeeltelijke vergoeding geven die ontoereikend is, kunt u voor de bijzondere noodzakelijke kosten vooraf bijzondere bijstand aanvragen. Het kan om allerlei soorten kosten gaan. Voorbeelden zijn de kosten van een bril en tandartskosten.

algemene bestaanskosten
Bij algemene bestaanskosten als gevolg van bijzondere omstandigheden kunt u bijvoorbeeld denken aan kosten als gevolg van een gedwongen verhuizing.