Lokaal Loket Lisse: Vraagcentrum wonen, zorg en welzijn

Vergroten, printen, voorlezen, zoeken

Zorg Vrijwillige terminale thuiszorg

De vrijwilligers van de Cirkel, Stichting voor vrijwillige terminale thuiszorg in de Bollenstreek bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan mensen van wie het levenseinde nabij is en die thuis in de eigen omgeving willen sterven.

De vrijwilliger neemt een aantal taken voor zijn rekening:

  • verzorgende taken: verschonen, helpen met eten en drinken e.d.;
  • begeleidende taken: luisteren, meeleven, aanwezig zijn voor zowel patiënt als familie.