Lokaal Loket Lisse: Vraagcentrum wonen, zorg en welzijn

Vergroten, printen, voorlezen, zoeken

Zorg Indicatiestelling voor Wlz

Een deel van de ziektekosten noemen we in Nederland ‘bijzonder’, omdat ze door de langdurige aard van de behandeling nogal hoog kunnen oplopen. Het gaat bijvoorbeeld om verblijf in een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg (zorg met verblijf), om thuiszorg of om een psychiatrische behandeling (zorg zonder verblijf). Deze zorg wordt geregeld in de Wlz = wet langdurige zorg.