Lokaal Loket Lisse: Vraagcentrum wonen, zorg en welzijn

Vergroten, printen, voorlezen, zoeken

Wonen Woningaanpassing

U kunt om medische redenen bepaalde aanpassingen in uw woning nodig hebben, bijvoorbeeld het verwijdering van drempels. Door deze aanpassing kunt u zelfstandig in uw huis blijven wonen. U kunt  in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) een meldingsformulier invullen, waarna een gesprek zal plaatsvinden.

 Als u aan de voorwaarden voldoet, dan worden de aanpassingen voor een deel vergoed. U betaalt  een eigen bijdrage die inkomens afhankelijk is. Deze voorzieningen vallen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Deze wet heeft als uitgangspunt dat ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.