Lokaal Loket Lisse: Vraagcentrum wonen, zorg en welzijn

Vergroten, printen, voorlezen, zoeken

Welzijn Vertrouwenspersoon

Vertrouwenscontactpersoon Wmo

Bent u niet tevreden over de dienstverlening voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) door de gemeente of het lokaal loket en wilt u dit kenbaar maken? Is het officiële klachtrecht u een stap te ver? Dan kunt u terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon mevrouw Brockhoff. Zij helpt u op weg door u advies te geven en zo nodig te bemiddelen.

Wanneer contact met vertrouwenspersoon

De aanleiding voor een gesprek met een vertrouwenspersoon Wmo kan bijvoorbeeld zijn dat de informatie onvoldoende duidelijk is. Of u voelt zich onvoldoende begrepen. Het kan ook zijn dat u ontevreden bent over de manier waarop u bent geïnformeerd over de Wmo. U heeft uw onvrede al kenbaar gemaakt maar dit heeft geen resultaat gegeven. U wilt dit kenbaar maken of bemiddeling inroepen.

Oneens met het besluit

U kunt niet bij de vertrouwenspersoon terecht als u het niet eens bent met een genomen besluit. Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente of de ISD, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. In het besluit staat wat u dan moet doen.

Contact vertrouwenspersoon

Mevrouw Brockhoff is bereikbaar via telefoonnummer 06-11321420 en via e-mailadres vertrouwenspersoon@hltsamen.nl De vertrouwenspersonen zijn geheel onafhankelijk. De gesprekken die u met een vertrouwenspersoon voert, zijn strikt vertrouwelijk!